!!!! Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte - torsdag 15. mars kl 18.00 på Holmen Fjordhotell - se innkalling og agenda nedenfor.

 

                         
Utskriftsvennlig versjon

Velkommen til årsmøte 15. mars


Tid: Torsdag 15. mars kl 18.00.
Sted: Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru

Vi behandler:

1. Årsberetning for 2017
2. Regnskap for 2017
3. Tekniske vedtekter
4. Innkomne forslag, som må være styret i hende minst en – 1 - uke før møtet.
5. Valg av styre for 2018
6. Valg av teknisk komité for 2018
­­7. Kontingent i 2018
8. Utkast til lov for Norsk Andungeklubb
9. Eventuelt

Årsberetning og regnskap deles ut i møtet. Medlemmer som ikke møter vil få tilsendt sakspapirene etter møtet sammen med årsmøtereferatet.

Styret legger frem utkast til ny lov for klubben. NSFs lovnorm og andre klasseklubbers lover har vært gjennomgått før utkastet ble skrevet.

Vi sees på årsmøtet.

Styret i Norsk Andungeklubb

Sissel Johnsen Lie, Trine M. Borgmo, Odd Hagen og Bjørn LieTips en venn  Gå tilbake

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)