NM i Andunge 4.-6. september 2020 er AVLYST.

Asker Seilforening har i dag (21.08.2020) fått beskjed fra Norges Seilforbund om at Andunge-NM er avlyst på grunn av gjeldende smittevernsregler.


Velkommen til årsmøte 2020 i november


Vi behandler:

1. Årsberetning for 2019
2. Regnskap for 2019
3. Tekniske vedtekter
4. Innkomne forslag, som må være styret i hende minst en – 1 - uke før møtet.
5. Valg av styre for 2020
6. Valg av teknisk komité for 2020
7. Kontingent i 2020
8. Eventuelt

Årsberetning og regnskap deles ut i møtet. Medlemmer som ikke møter vil få tilsendt sakspapirene etter møtet sammen med årsmøtereferatet.

Vi sees på årsmøtet.

Styret i Norsk Andungeklubb

Sissel Johnsen Lie, Bjørn Lie, Odd Hagen og Trine Møksvold Borgmo

 E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)