Innkalling til årsmøte 24. november 2022

Norsk Andungeklubb innkaller til årsmøte

torsdag 24. november 2022 kl 18.00

DSB Kurssenteret, Underlandsveien 9, 1389 Heggedal

Innkallingen gjelder medlemmer av Norsk Andungeklubb.
Du er medlem, dvs. har tale- og stemmerett, hvis du har betalt kontingenten (100 kr) senest innen utgangen av søndag 20. november.


Kontingenten/støtten kan betales inn til klubbens bankkonto nummer 0530.54.30392 eller du kan benytte klubbens vippsnummer 570576.

Årsmøtet behandler:

  1. Årsberetning for 2021 
  2. Regnskap for 2021
  3. Tekniske vedtekter
  4. Innkomne forslag, som må være styret i hende minst en – 1 - uke før møtet.
  5. Valg av styre for 2022
  6. Valg av teknisk komité for 2022
  7. Kontingent i 2022
  8. Eventuelt

Av hensyn til logistikken ber vi deg melde din deltakelse enten ved å svare på denne e-mailen eller sende melding til mobil 98247015.
Svarfrist innen utgangen av tirsdag 22. november.

Velkommen!

Styret i Norsk Andungeklubb

Sissel Johnsen Lie, Bjørn Lie, Odd Hagen og Trine Møksvold Borgmo

Støtt Andungeklubbens arbeid - bli medlem

Norsk Andungeklubb (NAK) trenger din støtte.

KONTINGENT

Klubben har vedtatt å kreve inn 100 kroner i kontingent for resten av året 2022 fordi årsmøtet avholdes først i november. Årsmøtene i 2020 og 2021 vedtok å ikke kreve inn kontingent for de to sesongene på grunn av pandemien, liten aktivitet som for eksempel avlyst NM i 2020 og få kostnader.

Kontingenten/støtten kan betales inn til klubbens bankkonto nummer 0530.54.30392 eller du kan benytte klubbens vippsnummer 570576.

 
Litt mer om kontingent og hva gjør NAK?

Blir du med?

Blir du med?

Vil du bidra? Vi er på jakt etter styremedlemmer.

Kontakt Sissel på mobil 982 47 015.

NM i Asker 20.-21. august 2022

Resultatlisten finner du på Norgesmesterskap Andunge og Finnjolle 2022.

Båtregisteret - er du båteier?

Er du Andunge-eier og lurer på hva som står om deg og båten din i båtregisteret, kontakt Norsk Andungeklubb på e-mail sjlie@online.no eller send en melding til (+47) 98247015.

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)