Innkalling til årsmøte 9. mars 2023

Norsk Andungeklubb innkaller til årsmøte

torsdag 9. mars 2023 kl 18.00

Sted kommer vi tilbake til.

Innkallingen gjelder medlemmer av Norsk Andungeklubb. Medlemmene har fått tilsendt innkallingen på e-post og sms.

Årsmøtet behandler:

  1. Årsberetning for 2022 
  2. Regnskap for 2022
  3. Tekniske vedtekter
  4. Innkomne forslag, som må være styret i hende minst en – 1 - uke før møtet.
  5. Valg av styre for 2023
  6. Valg av teknisk komité for 2023
  7. Kontingent i 2023
  8. Eventuelt

Velkommen!

Styret i Norsk Andungeklubb

Sissel Johnsen Lie, Trine Møksvold Borgmo, Odd Hagen og Bjørn Lie

Støtt Andungeklubbens arbeid - bli medlem

Norsk Andungeklubb (NAK) trenger din støtte.

KONTINGENT

Kontingenten for inneværende sesong (2023) vil bli fastsatt av årsmøtet 9. mars.

Klubben vedtok å kreve inn 100 kroner i kontingent for resten av året 2022 fordi årsmøtet avholdes først i november. Årsmøtene i 2020 og 2021 vedtok å ikke kreve inn kontingent for de to sesongene på grunn av pandemien, liten aktivitet som for eksempel avlyst NM i 2020 og få kostnader.

Kontingenten/støtten kan betales inn til klubbens bankkonto nummer 0530.54.30392 eller du kan benytte klubbens vippsnummer 570576.

 
Litt mer om kontingent og hva gjør NAK?

Blir du med?

Blir du med?

Vil du bidra? Vi er på jakt etter styremedlemmer.

Kontakt Sissel på mobil 982 47 015.

NM i Asker 20.-21. august 2022

Resultatlisten finner du på Norgesmesterskap Andunge og Finnjolle 2022.

Båtregisteret - er du båteier?

Er du Andunge-eier og lurer på hva som står om deg og båten din i båtregisteret, kontakt Norsk Andungeklubb på e-mail sjlie@online.no eller send en melding til (+47) 98247015.

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)