Kontingentsatser i et vanlig år:

  • Medlemmer over 18 år 300 kroner
  • Medlemmer under 18 år 150 kroner


Kontingenten/støtten kan betales inn til klubbens bankkonto nummer 0530.54.30392 eller du kan benytte klubbens vippsnummer 570576.

Antall betalende medlemmer i Andungeklubben har vært lavt over mange år og følger en generell trend. I motsetning til i andre klasseklubber utgjør båteiere en liten del av NAKs medlemsmasse.


HVA GJØR NORSK ANDUNGEKLUBB?

Norsk Andungeklubb er en nasjonal klasseklubb. Klubben er ikke en interesseforening.

Styret driver klasseklubben i henhold til NSFs retningslinjer for klasseklubb.

NM arrangement er forbeholdt klasseklubber.

Styrearbeid utføres på frivillig basis.

Lokale Andungemiljøer må selv arrangere og gjennomføre lokale arrangementer. NAK kan være formidler av slike aktiviteter.

Klubben har ikke opprettet Facebook-side og er heller ikke aktiv på andre sosiale medier fordi medlemsgrunnlaget og det aktive miljøet er for lite.

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)