Vi behandler:

1. Årsberetning for 2020
2. Regnskap for 2020
3. Tekniske vedtekter
4. Innkomne forslag, som må være styret i hende minst en – 1 - uke før møtet.
5. Valg av styre for 2021
6. Valg av teknisk komité for 2021
7. Kontingent i 2021
8. Eventuelt

Årsmøtet avholdes digitalt. Hvis du ønsker å delta, kontakt Sissel på mobil nr 98247015, ikke senere enn 16.00 onsdag 21. april. 


Styret i Norsk Andungeklubb

Sissel Johnsen Lie, Bjørn Lie, Odd Hagen og Trine Møksvold Borgmo

 

Go back  

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)