Vi behandler:

1. Årsberetning for 2021
2. Regnskap for 2021
3. Tekniske vedtekter
4. Innkomne forslag, som må være styret i hende minst en – 1 - uke før møtet.
5. Valg av styre for 2022
6. Valg av teknisk komité for 2022
7. Kontingent i 2022
8. Eventuelt

Årsmøtet avholdes digitalt. Hvis du ønsker å delta, kontakt Sissel på mobil nr 98247015, ikke senere enn (dato senere), men kontakt meg gjerne uansett:-)


Styret i Norsk Andungeklubb

Sissel Johnsen Lie, Bjørn Lie, Odd Hagen og Trine Møksvold Borgmo

 

E-post: post"krøllalfa"andunge.no                                                                                                                      :)